Behandeling

CMF kuren bij borstkanker

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met cytostatica (celgroeiremmende middelen). De behandeling die u is voorgesteld heet CMF kuur en bestaat uit een combinatie van 3 medicijnen. Een kuur duurt 4 weken en bestaat uit een infuus op dag 1 en 8 en dag 1 t/m 14 tabletten, daarna 14 dagen rust. De kuur wordt eenmaal per 4 weken gegeven. In principe krijgt u in totaal 6 kuren. Mocht het anders zijn, dan zal de arts dit met u bespreken. Deze chemotherapie kan poliklinisch gegeven worden.

Code KUU-088
Laatste revisie: 15 juni 2021 - 12:58

CMF kuren bij borstkanker