Behandeling

Chloorambucil (Leukeran®) en Rituximab bij een Non Hodgkin Lymfoom / Chronische lymfatische leukemie

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met celgroeiremmende middelen, ook wel cytostatica genoemd. Een kuur bestaat uit toediening van medicijnen per infuus (Rituximab) en per tabletten (Chloorambucil).

Code KUU-161
Laatste revisie: 4 oktober 2021 - 13:47

Chloorambucil (Leukeran®) en Rituximab bij een Non Hodgkin Lymfoom / Chronische lymfatische leukemie