Behandeling

Carfilzomib (Kyprolis®) en Dexamethason bij Multipel myeloom

U heeft reeds eerder een behandeling voor de ziekte multipel myeloom (ook wel ziekte van Kahler genoemd) gehad en er is nu terugkeer in activiteit van de ziekte. Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met Dexamethason en carfilzomib. U slikt dexamethason 20 mg gedurende een aantal dagen. Tevens krijgt u het middel Carfilzomib een aantal keren per kuur via het infuus toegediend. De kuur wordt eenmaal per 4 weken gegeven. Het aantal behandelingen wordt in overleg met uw arts bepaald.

Code KUU-177
Laatste revisie: 4 oktober 2021 - 14:48

Carfilzomib (Kyprolis®) en Dexamethason bij Multipel myeloom