Behandeling

Carboplatine en Etoposide + radiotherapie bij NSCLC

De behandeling die uw arts heeft voorgesteld is een behandeling met 2 soorten cytostatica (kankerbestrijdend middelen). Deze middelen zijn Carboplatine en Etoposide®. In de folder leest u meer over deze behandeling

Code KUU-009
Laatste revisie: 16 februari 2021 - 15:40

Carboplatine en Etoposide + radiotherapie bij NSCLC