Behandeling

Carboplatine en Etoposide + radiotherapie bij het kleincellig longcarcinoom

De behandeling die uw arts heeft voorgesteld is een behandeling met 2 soorten cytostatica (kanker bestrijdende middelen). Deze middelen zijn Carboplatine en Etoposide®. Daarnaast start u zo spoedig mogelijk met radiotherapie. Dit wordt ook wel bestraling genoemd. In de folder leest u meer over deze behandeling

Code KUU-008
Laatste revisie: 16 februari 2021 - 14:28

Carboplatine en Etoposide + radiotherapie bij het kleincellig longcarcinoom