Behandeling

Bortezomib (Velcade®)- Dexamethason behandeling bij multiple myeloom

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met Bortezomib en Dexamethason. Bortezomib is een zogenaamde proteasoomremmer. Remming van proteasomen zorgt ervoor dat de hoeveelheid van bepaalde regeleiwitten stijgt. Deze regeleiwitten zorgen ervoor dat de activiteit van cellen normaal blijft. Dit betekent dat de kankercellen dood gaan en dat cellen weer normaal gaan delen.

Code KUU-192
Laatste revisie: 4 oktober 2021 - 16:22

Bortezomib (Velcade®)- Dexamethason behandeling bij multiple myeloom