Behandeling

Bortezomib (Velcade)- Rituximab- Dexamethason (BRD kuur) behandeling bij Waldenström

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met Bortezomib, Rituximab en Dexamethason, ook wel BRD kuur genoemd. Bortezomib is een zogenaamde proteasoomremmer. Remming van proteasomen zorgt ervoor dat de hoeveelheid van bepaalde regeleiwitten stijgt. Deze regeleiwitten zorgen ervoor dat de activiteit van cellen normaal blijft. Dit betekent dat de kankercellen dood gaan en dat cellen weer normaal gaan delen. Rituximab is een antistof die gericht is tegen een specifiek molecuul (het zogenaamde CD20). Deze antistof heeft het vermogen de kwaadaardige cel te vernietigen. De bijwerkingen zijn zeer gering.

Code KUU-247
Laatste revisie: 28 oktober 2021 - 16:26

Bortezomib (Velcade)- Rituximab- Dexamethason (BRD kuur) behandeling bij Waldenström