Headerafbeelding
Gang met schilderijen
Behandeling

Behandeling hemangioom met propranolol

Bij een hemangioom is een stukje huid dikker en rood of paars van kleur. Een ander woord voor hemangioom is aardbeivlek of bloedvatgezwel.

Vaak is het niet nodig hemangiomen te behandelen. Soms is besloten of wordt overwogen een hemangioom te gaan behandelen. Dit doen we met een bètablokker. De bètablokker propranolol is een zeer goede therapie bij kinderen met hemangiomen. Het is een redelijk veilig middel met weinig bijwerkingen.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee voor uw kind?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, JBZ-patiëntenpas en het Actueel Medicatie Overzicht (AMO) van uw kind. Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ. Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op www.mijnjbz.nl/machtiging.

Betrokken afdelingen

Code KIN-766
Laatste revisie: 30 mei 2023 - 11:22
Hoe verloopt de behandeling?

Behandeling hemangioom met propranolol

Het is belangrijk om te weten hoe propranolol werkt. Ook zijn er bijwerkingen waarvan we het belangrijk vinden dat u deze vooraf weet. U kunt dan samen met uw arts een goede keuze maken.

Hoe werkt propranolol?

Propranolol is een medicijn dat al langer wordt gebruikt bij andere aandoeningen die te maken hebben met het hart (cardiologie). Propranolol is een bètablokker. Sinds 2008 gebruiken artsen dit middel ook voor hemangiomen. De onderzoeksresultaten van dit medicijn bij hemangiomen zijn erg goed. Daarom is dit medicijn de eerste keus als hemangiomen behandeld moeten worden. Waarom propranolol werkt bij hemangiomen is nog niet goed bekend. 

Gebruik van bètablokkers in lotion (Timolol)

We kunnen het hemangioom van uw kind ook behandelen door het in te smeren met Timolol lotion. Het effect van Timolol is gelijk aan propranolol, maar is alleen geschikt voor kleine, oppervlakkige hemangiomen. Timolol heeft eigenlijk nauwelijks bijwerkingen. Het remt de ontwikkeling van een hemangioom zonder dat er controles nodig zijn. Uw behandelend arts geeft aan welk middel het beste is voor uw kind. 

Bètablokkers kunnen een aantal bijwerkingen hebben die belangrijk zijn om te weten.

Lage bloedsuiker (hypoglycemie)

Propranolol zorgt ervoor dat de lever minder suiker produceert. Bij normale voeding is dit geen probleem. Wanneer uw kind onvoldoende voeding binnenkrijgt zoals bij veel spugen of diarree, dan kunt u de propranolol tijdelijk stoppen. Wij vragen u dan wel te bellen met de behandelend arts.

Hoe herkent u een lage bloedsuiker?

Bij een lage bloedsuiker voelt uw kind zich beroerd. Uw kind kan geprikkeld zijn, zweten, bleek zien en uiteindelijk minder alert zijn of zelfs stuipen krijgen en flauwvallen. U kunt uw kind voeding geven en kijken of de klachten verbeteren. U moet dan de propranolol tijdelijk stoppen en voeding blijven aanbieden op de normale tijden. Maak eventueel uw kind wakker voor de voeding. Bel altijd met de behandelend arts als het lijkt of uw kind een lage bloedsuiker heeft. Uw arts kan dan een bloedsuiker bepalen.

Hart en vaten

Door propranolol gaat het hart bij inspanning en stress iets minder snel kloppen. De bloeddruk kan iets lager worden. Hier heeft uw kind waarschijnlijk helemaal geen last van. Propranolol geven we in een opklimmend schema. Dit betekent dat we steeds een beetje meer geven. Dit doen we tijdens een korte klinische- óf dag opname zodat we steeds de bloeddruk en hartslag kunnen controleren.

Longen

Kinderen met astma moeten voorzichtig zijn met dit medicijn. De luchtwegen kunnen minder goed wijd worden bij kinderen die propranolol gebruiken. Bij verkoudheid gaat uw kind dan piepen of wordt uw kind kortademig. U kunt de propranolol dan tijdelijk stoppen. Bel dan wel met de behandelend arts om dit door te geven.

Andere bijwerkingen

  • Vaak krijgen kinderen koudere handen en voeten.
  • Sommige kinderen kunnen wat rustiger of vermoeider worden, iets minder drinken, of meer dromen (nachtelijke onrust). Dit zijn meestal geen redenen om de medicijnen te stoppen.
  • Maag- en darmklachten (reflux, misselijkheid, minder eetlust, diarree of verstopping van de darm).

Uw kind voorbereiden

Een goede voorbereiding is belangrijk. Voor uw kind en voor u. Op Hallo ziekenhuis! kan uw kind alvast kennismaken met het ziekenhuis. Uw kind kan er onder andere filmpjes bekijken over een operatie en de afdeling Kinderdagbehandeling.

Kinderpaspoort

Heeft uw kind al een JBZ-kinderpaspoort? Vul deze in, samen met uw kind. Zo kunnen wij uw kind helpen bij de opname in het ziekenhuis. Heeft uw kind nog geen paspoort ontvangen? Vraag er naar in het ziekenhuis. Dit kan bij de afdeling Patiëntenregistratie, polikliniek of verpleegafdeling.  Neem het paspoort altijd mee als uw kind naar het ziekenhuis komt.

kinderpaspoort

Opname

Wanneer uw kind propranolol wordt voorgeschreven, wordt uw kind opgenomen voor 3 nachten op de Kinderafdeling of 3 korte dagopnames op de afdeling Kinderdagbehandeling. Zo kunnen we tijdens het opbouwen van de medicijnen in de gaten houden hoe het gaat met uw kind.

Waar meldt u zich?

U mag zich samen met uw kind melden bij de afdeling Kinderdagbehandeling of bij de Kinderafdeling. Dit hangt af van de soort opname en u hoort dit van de kinderarts. 

De behandeling

Op de 1e opnamedag krijgt uw kind een lichamelijk onderzoek. Dit lichamelijk onderzoek wordt gedaan door de kinderarts. Er wordt ook een hartfilmpje gemaakt. Dit doet de arts om zeker te weten dat uw kind geen hartziekte heeft. Het kan zijn dat we het bloed van uw kind moeten onderzoeken of dat we nog een hartecho moeten maken. 

Als alle onderzoeken goed zijn, krijgt uw kind een lage dosis propranolol via een drankje. Dit drankje wordt 2 keer per dag gegeven en er moet minimaal 9 uur tussen de doseringen zitten. In 2 vervolgstappen verhogen we per dag de dosering. Na elke verhoging controleren we de bloeddruk en hartslag.

Uw kind krijgt het drankje altijd voor of direct na een voeding. Dit doen we om te voorkomen dat het suikergehalte in het bloed van uw kind niet te laag wordt.

Hoe lang duurt de behandeling?

We behandelen kinderen gedurende de tijd dat het hemangioom kan groeien. Dit is ongeveer tot 12-18 maanden. Hoe lang de behandeling precies duurt, hangt af van het type hemangioom en de reactie op de propranolol. Ook hangt het af van de last die uw kind heeft van het hemangioom. Soms beslissen we om de propanolol nog langer te geven.

Wanneer uw kind mag stoppen met het medicijn kiezen we vaak voor een langzame afbouw. We kunnen dan goed zien of de hemangioom weer opnieuw gaat groeien. Stoppen of afbouwen gaat in overleg met de behandelend arts.

Hoe geeft u thuis propranolol?

Als uw kind de propranolol niet zo uit het spuitje in de mond lust, mag u het verdunnen. U kunt dit doen met een kleine hoeveelheid (baby)melk en/of appel- of sinaasappelsap. Uw kind moet binnen 2 uur het mengsel opdrinken. 

Let op!

Het medicijn mag u niet in een volle fles doen. Wanneer uw kind niet de hele fles leegdrinkt, krijgt uw kind niet al het medicijn binnen.

Bestellen van propranolol

Propranolol drank is niet in alle apotheken op voorraad. Het kan zijn dat uw eigen apotheek u hiervoor verwijst naar de Jeroen Bosch Apotheek. Houd er rekening mee dat u het een paar dagen van tevoren moet bestellen. We adviseren ook bij gebruik tijdig een nieuw potje te bestellen.

Vaccinatie tijdens behandeling

Tijdens de propranolol behandeling kan uw kind gewoon de vaccinatie krijgen op het consultatiebureau.

Ongeveer 4 weken na de opname heeft u een controle bij de kinderarts of dermatoloog. Daarna heeft u elke 4-6 weken een afspraak. Deze afspraak kan op de polikliniek Kindergeneeskunde zijn of de afspraak is telefonisch. We bespreken dan hoe het gaat. Mogelijk passen we de dosering aan omdat uw kind zwaarder wordt. Deze controles gebeuren tot uw kind 9 maanden is. De controles eindigen als de behandeling ook stopt.

Heeft u vragen of wilt u iets doorgeven? Dan kunt u bellen naar de polikliniek Kindergeneeskunde, telefoonnummer: (073) 553 23 04.