Behandeling

Alimta (=Pemetrexed)/Carboplatin

De behandeling die uw arts heeft voorgesteld is een behandeling met twee soorten cytostatica (kankerbestrijdend middel). Deze middelen zijn Alimta® (dit is hetzelfde als Pemetrexed) en Carboplatin. In de folder leest u meer over deze behandeling.

Code KUU-004
Laatste revisie: 15 februari 2021 - 13:51

Alimta (=Pemetrexed)/Carboplatin