Headerafbeelding
Muurschildering van Gerard de Buyne
Behandeling

Adviezen voor kinderen die veel huilen

Uw kind huilt meer dan u normaal vindt.

We hebben adviezen voor die kunnen helpen om het huilen te verminderen.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

Praktische tips

MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ. Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op www.mijnjbz.nl/machtiging.

Wat neemt u mee voor uw kind?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, JBZ-patiëntenpas en het Actueel Medicatie Overzicht (AMO) van uw kind. Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Controleer de zorgverzekering van uw kind

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of uw kind verzekerd is voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Rechten en plichten voor kinderen

Kinderen en hun ouders hebben in het ziekenhuis rechten en plichten. Hier vindt u een overzicht.

Betrokken afdelingen

Code KIN-774
Laatste revisie: 23 maart 2022 - 13:27
Hoe verloopt de behandeling?

Adviezen voor kinderen die veel huilen

Regelmaat

Regelmaat houdt in dat u probeert elke dag hetzelfde patroon aan te houden. U past deze regelmaat op het gedrag en tempo van uw kind. Voorbeelden van activiteiten die bij deze regelmaat horen zijn:

 • Wakker worden
 • Voeden
 • Samen spelen of knuffelen
 • Alleen spelen
 • Naar bed gaan

Wanneer legt u uw kind in bed?

We adviseren u om bij de eerste tekenen van vermoeidheid (zoals wrijven in de ogen, gapen, wegkijken, jengelen) uw kind wakker in bed te leggen.

Eenduidigheid

Eenduidigheid betekent dat uw kind zijn of haar activiteiten steeds op dezelfde manier doet. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld dat u uw kind altijd op dezelfde plek laat spelen en daar niet laat slapen. Hier kunt u voor zorgen door uw kind steeds op dezelfde plaats en in hetzelfde bed te laten slapen.

Naar bed gaan

 • Leg uw kind altijd op de rug bij het slapen gaan.
 • Maak het bed ‘kort’ op zodat uw kind de onderkant van het bedje kan raken met de voetjes.
 • Dek uw kind tot en met de schouders toe en leg de handjes onder de dekens.
 • Stop het laken en de deken stevig in, tot onder het matras.
 • Leg geen speelgoed in bed, alleen één klein knuffeltje.

Huilen in bed

 • Ga bij huilen niet gelijk naar u kind toe. Wacht een paar minuten om te kijken of uw kind zelf weer in slaap valt.
 • Doe een speen in de mond als uw kind blijft huilen.
 • Troost door uw handen op het hoofdje en het buikje te houden. Gebruik hierbij sussende woordjes.
 • Neem afstand als uw kind blijft huilen en laat uw kind in bed liggen. Ga na 5 à 10 minuten terug en troost zoals hierboven is beschreven.
 • Herhaal dit 3 keer. Blijft uw kind huilen, neem uw kind uit bed en probeer het op uw arm rustig te krijgen
 • Leg uw kind weer wakker in bed als u ziet dat het moe wordt.
 • Vermijd te veel prikkels voor uw kind, zoals licht, geluid, geuren, aanrakingen en bewegingen. Zo zorgt u voor rust.
 • Huilt uw kind ontroostbaar , dan kunt u 1x per dag uw kind dragen in de draagdoek of wandelen met de wandelwagen.
 • Kijk met een ontspannen gezicht naar uw kind, dit stelt uw kind gerust.
 • Praat met een hoge toon. Hoge tonen trekken de aandacht van uw kind.
 • Zeg altijd ‘ja’ tegen uw kind. Bijvoorbeeld: Ja, pak je handje maar’, ‘Ja, kijk maar naar de lamp’. Hierdoor ervaart uw kind dat wat hij/zij doet oké is. ‘Ja’ geeft namelijk een goed gevoel.
 • Benoem het huilen van uw kind niet negatief: ‘Nee, nee, nou niet huilen’. Dit bevestigt een slechte sfeer. Je kunt wel laten merken dat je de tekens hebt ontvangen: ‘Ja, mama zal je helpen, je vindt het niet zo fijn, hé’.
 • Benoem in plaats van het huilen dat wat uw kind doet of waar uw kind naar kijkt. Zo gaat de aandacht van het huilen naar wereld om uw kind heen.