Behandeling

ACdd bij borstkanker

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met cytostatica (celgroeiremmende medicijnen). De behandeling die u is voorgesteld heet de ACdd kuur (dd staat voor dose dense, wat betekent dat de interval tussen kuren korter is dan gebruikelijk) en bestaat uit een combinatie van 2 middelen. De kuur wordt eenmaal per 2 weken gegeven. In principe krijgt u in totaal 4 kuren. De chemotherapie kan poliklinisch gegeven worden.

Code KUU-077
Laatste revisie: 15 juni 2021 - 09:33

ACdd bij borstkanker