Behandeling

Beademing via een beademingsbuisje in de hals (tracheostoma)

Een tracheostoma is een opening in de hals naar de luchtpijp.

De intensivist plaatst in deze opening een beademingsbuisje (traceacanule). Het buisje wordt aangesloten op het beademingsapparaat. U kunt een tracheostoma om verschillende redenen krijgen. In de folder ‘Tracheostoma’ leest u meer over deze behandeling.

Betrokken afdelingen

Code ICA-028
Laatste revisie: 17 mei 2019 - 10:52

Beademing via een beademingsbuisje in de hals (tracheostoma)