Afscheid Jan Widdershoven

Op 30 januari 2020 neem ik afscheid van mijn (ex-)patiënten om 16.00 uur op onze polikliniek op D-0 (bij het kerkpleintje rechtsaf) en op 31 januari is er in het Designmuseum, de Mortel 4, ‘s-Hertogenbosch een afscheidssymposium en aansluitend een receptie van 16.30 uur tot 18.30 uur om afscheid te nemen van mijn collega’s.

Op 31 januari sluit ik mijn carrière in het JBZ af. Na bijna 12½ jaar gewerkt te hebben in Oss, begon ik in juli 1997 in het voormalige BMC

als vijfde kinderarts in de maatschap aldaar. De overstap werd ingegeven door mijn wens om bij te dragen aan de opleiding van jonge artsen tot kinderarts en mijn teleurstelling over het niet doorgaan van de fusie tussen de ziekenhuizen in Oss en Veghel.

In mijn ervaring als dokter, had ik geleerd dat goed luisteren naar patiënten de noodzakelijke basis vormt van de hulp die je kan bieden aan zieke kinderen en dat wilde ik uitdragen aan de arts-assistenten. Lesgeven deed ik altijd al graag en ik heb met plezier bijgedragen aan de nascholingen met en aan huisartsen. Lesgeven deed ik, en doe ik ook nog steeds aan de opleiding van verpleegkundigen.

Sinds 2003 ben ik instructeur bij de SSHK die cursussen voor professionals verzorgt voor de opvang van ernstig zieke kinderen en voorlopig zal ik dat ook nog blijven doen. Ook heb ik als opleider de nieuwe opleiding tot kinderarts, top-2020, mee vorm gegeven.

In de fusie met het de collega’s van het CLZ zag ik kansen om betere zorg te gaan leveren door verdere subspecialisatie. De vakgroep bood de mogelijkheid om eens in de vijf jaar 3 maanden eruit te gaan om iets nieuws te leren. Wij noemen dit een sabbatical. Mijn eerste 3 maanden heb ik gebruikt om mij verder te bekwamen in de kinder(echo)cardiologie, de tweede periode bracht ik door bij de kinderpsychiatrie en de laatste keer op de NICU’s van Veldhoven en Nijmegen.

Naast mijn werk als kinderarts ben ik veel bestuurlijk actief geweest, onder andere binnen onze beroepsvereniging de NVK. De bouw van ons nieuwe ziekenhuis heb ik als specialist-manager mee voorbereid. De nieuwbouw heeft een nieuw elan gegeven. Doordat wij als gefuseerde groepen samen het prachtige nieuwe gebouw introkken, ontstond een open klimaat waarin mensen makkelijk met elkaar communiceerden en de blik naar buiten was gericht. Ik kijk dankbaar terug op een tijd waarin ik in de intimiteit van gezinnen werd binnengelaten bij periodes van ziekte, waarin mensen lief en leed met me deelden. Ik werkte samen met inspirerende collega’s, huisartsen en specialisten, verpleegkundigen, administratieve krachten en alle anderen die samen “de gezondheidszorg“ vormen.

Op 30 januari 2020 neem ik afscheid van mijn (ex-)patiënten om 16.00 uur op onze polikliniek op D-0 (bij het kerkpleintje rechtsaf) en op 31 januari is er in het Designmuseum, de Mortel 4,

‘s-Hertogenbosch een afscheidssymposium en aansluitend een receptie van 16.30 uur tot 18.30 uur om afscheid te nemen van mijn collega’s.

Laatste revisie: 30 januari 2020 - 11:42