Headerafbeelding
Kersenbloesem in de binnentuin
Afdeling

Ziekenhuisapotheek

De ziekenhuisapotheek zorgt voor uw medicijnen als u bent opgenomen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Hier bereiden we ook medicijnen en doen we laboratoriumonderzoek. Als u weer naar huis gaat, controleren wij opnieuw uw medicijnen. U krijgt een Actueel Medicatie Overzicht (AMO) mee. Zo nodig kunt u uw medicijnen voor thuis ophalen bij de Jeroen Bosch Apotheek. U kunt dan de afgesproken behandeling starten of voortzetten.

Lees meer

De ziekenhuisapotheek bestaat uit meerdere onderdelen:

Klinische dienstverlening

De klinische dienstverlening zorgt voor:

 • Medicatiebegeleiding: Geneesmiddelen komen op tijd en in de juiste dosering bij de juiste patiënt. Dit gebeurt met behulp van het elektronische voorschrijfsysteem.
 • Transmurale medicatieoverdracht. Apothekersassistenten bespreken en controleren bij opname en ontslag alle medicijngegevens. Bij opname gebeurt dit op het Centraal Apotheek Punt (CAP) [link]  in de Jeroen Bosch Apotheek.
 • Medicatie veiligheidsronde: Op de verpleegafdelingen wordt één keer per jaar gekeken of er dingen kunnen verbeteren in het proces van voorschrijven, uitzetten en toedienen van medicijnen.

Logistiek en transport

De logistiek en transport zorgt voor:

 • Geneesmiddelen inkopen
 • Verpleegafdelingen bevoorraden
 • Andere locaties op tijd bevoorraden

Farmaceutische bereiding

De farmaceutische bereiding zorgt voor:

 • Voor Toediening Gereed maken (VTGM) van risicovolle stoffen: Risicovolle stoffen worden zo bereidt dat er weinig kans is op besmetting van de stof. Andere stoffen worden steriel bereid of worden bereid zodat zij andere producten besmetten.
 • VTGM van Totale Parenterale Voeding (TPV): Veilige bereiding van voedingsstoffen die direct aan de bloedbaan toegevoegd kunnen worden.

Farmaceutisch laboratorium

Het farmaceutisch laboratorium zorgt voor:

 • Farmaceutische analyse: Verpakkingsmaterialen en hulpmiddelen keuren
 • Therapeutic drug monitoring: bloedspiegel van medicijnen uitvoeren
 • Toxicologisch onderzoek: Screening van bekende en onbekende vergiftiging door medicijnen, vergif of drugs in het bloed.
 • STIP: Screening van ongeveer 500 stoffen in het bloed en de urine.
 • Farmacogenetisch onderzoek: Screening op genen die zorgen voor een ander stofwisseling van medicijnen.
 • Informeren en adviseren over toxicologische, farmacologische en farmacogenetische zaken.

Praktische tips

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Onze zorgverleners

Maak hier kennis met het behandelteam.
Profielfoto zorgverlener Cecile Bekkers
Drs. C.H.J. Bekkers
Ziekenhuisapotheker
Profielfoto zorgverlener Audrey Blenke
Drs. A. Blenke
Ziekenhuisapotheker, Klinisch farmacoloog
Profielfoto zorgverlener Hanneke Deinum
Drs. J.T. Deinum
Ziekenhuisapotheker
Bekijk ons team

Betrokken afdelingen

Meer informatie

Code AFD-038
Laatste revisie: 31 augustus 2020 - 20:55

Ziekenhuisapotheek