Headerafbeelding
MS-verpleegkundige geeft uitleg aan patiënt
Afdeling

Verpleegkundig spreekuur MS

Het verpleegkundig spreekuur MS is bedoeld voor patiënten met Multiple Sclerose die onder behandeling zijn bij één van de neurologen in het JBZ.

Het blijkt dat patiënten en hun naasten die te maken krijgen met MS vaak behoefte hebben aan meer informatie, voorlichting en begeleiding bij het omgaan met deze ziekte. Daarom is er in het Jeroen Bosch Ziekenhuis een verpleegkundig spreekuur. Het spreekuur wordt verzorgd door de MS-verpleegkundigen.

Over dit spreekuur

Alle belangrijke informatie op een rij

Betrokken afdelingen

Meer informatie

Code NEU-022
Laatste revisie: 14 augustus 2019 - 14:33
Over dit spreekuur

Verpleegkundig spreekuur MS

Tijdens het verpleegkundig spreekuur kunt u vragen stellen over de ziekte zelf en over de gevolgen die MS heeft op uw dagelijks leven en dat van uw omgeving. Er kunnen praktische zaken aan bod komen, zoals het huishouden, het vervoer en het gebruik van medicijnen. Maar u kunt ook vragen voorleggen over het leren omgaan met de ziekte of over financiën, het werk en de studie.

De MS-verpleegkundige bespreekt met u uw vragen en eventuele problemen en zoekt samen met u naar passende oplossingen. Ook kan zij de informatie die u van de specialist hebt ontvangen waar nodig aanvullen en verduidelijken. Eventueel verwijst ze u door naar andere hulpverleners of hulpverlenende instanties. Uiteraard stemmen zij deze oplossingen af op het medisch beleid.

Er kan worden gevraagd of u deel wilt nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Het doel van wetenschappelijk onderzoek is het verbeteren van de behandeling van MS en de zorg aan mensen met MS. Deelname is altijd vrijwillig. Wilt u niet meedoen aan het onderzoek dan heeft dit geen gevolgen voor uw verdere behandeling!

Het wetenschappelijk onderzoek wordt meestal uitgevoerd door dr. J van Eijk of dr. D. Nieuwkamp, neurologen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.