Headerafbeelding
Afdeling KNO
Afdeling

Audiologisch Centrum Kentalis

Het Audiologisch Centrum Kentalis is bedoeld voor mensen met een beperking in horen of communiceren, of het vermoeden daarvan.

Kentalis is specialist op het gebied van diagnostiek, zorg en onderwijs voor kinderen, jongeren en volwassenen met beperkingen in horen of communiceren. Zij zijn doof, (ernstig) slechthorend of doofblind, of zij hebben moeite met taal en spraak, mogelijk in combinatie met autisme. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis en Kentalis werken samen op het gebied van diagnostisch onderzoek, (preventieve) zorg en voorlichting om zo breed mogelijke zorg en begeleiding aan te bieden.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Onderzoeken
Bekijk onderzoeken

Over dit spreekuur

Alle belangrijke informatie op een rij

Betrokken afdelingen

Meer informatie

Code AFD-003
Laatste revisie: 8 april 2020 - 12:59
Over dit spreekuur

Audiologisch Centrum Kentalis

Voor wie is dit spreekuur?

U kunt bij het Audiologisch Centrum Kentalis terecht als…

 • u het idee heeft dat u niet goed hoort (alle leeftijden). Dit kan ook in combinatie zijn met andere beperkingen, zoals een verstandelijke beperking of niet (goed) kunnen zien.
 • u een nieuw hoortoestel nodig heeft of uw eigen toestel wilt laten controleren.
 • u wilt weten of u in aanmerking komt voor de aanschaf van hulpapparatuur, zoals ringleiding of wek- en waarschuwingssystemen.
 • u vragen heeft over hoe u het beste uw leven kunt inrichten als u niet meer goed hoort.
 • u zich afvraagt of uw kind voldoende hoort.
 • u advies en begeleiding nodig heeft voor schoolgaande kinderen met betrekking tot hulpmiddelen.
 • u zich afvraagt of de spraaktaalontwikkeling van uw kind goed verloopt.
 • u last van oorsuizen (tinnitus) heeft of overgevoelig voor (hard) geluid (hyperacusis) bent.
 • u geïnteresseerd bent in informatiebijeenkomsten over oorsuizen.

Het eerste bezoek

Om een goed advies te kunnen geven moeten we uw gehoor eerst altijd goed onderzoeken. Er zijn verschillende gehooronderzoeken om dit te doen. Niet altijd zijn alle onderzoeken nodig. Dit is afhankelijk van uw specifieke problemen. Hoe lang een onderzoek duurt hangt eveneens hiervan af. Een audiologieassistent, logopedist/akoepedist of audioloog verricht het onderzoek.

Verder gehooronderzoek

Soms moeten we meer onderzoek doen om exact te bepalen wat er met uw gehoor mis is. Dit bespreekt de audiologieassistent, de audioloog en/of logopedist/akoepedist na het onderzoek met u.

Persoonlijk advies

Afhankelijk van de uitslag van de gehoortest, krijgt u een persoonlijk advies. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Een proef met (nieuwe) hoortoestellen. Samen met u kijken we welke hoortoestellen het meest geschikt zijn voor uw gehoor. Budget, instelmogelijkheden en persoonlijke wensen worden hierin meegenomen.
 • Een proef met andere hoorhulpmiddelen. Het kan zijn dat alleen het aanpassen van hoortoestellen niet voldoende is. Het kan ook zijn dat een hoortoestel niet geschikt is voor uw klachten of die van uw kind. Andere hoorhulpmiddelen kunnen dan mogelijk geschikter zijn.
 • Begeleiding van de oorsuisklachten (tinnitus). Als het nodig is kunnen wij u tinnitusbegeleiding geven. Denk aan een informatiemiddag, tinnitusmaskeerder of hoortoestel. Ook kunt u deelnemen aan de cursus ‘leren omgaan met oorsuizen’.
 • Begeleiding bij overgevoeligheid voor (hard) geluid (hyperacusis). Als het nodig is kan onze psycholoog u begeleiden om beter om te kunnen gaan met dergelijke klachten.
 • Begeleiding door onze maatschappelijk werker. Wanneer uw gehoor uw dagelijkse bezigheden dusdanig belemmert kan onze maatschappelijk werker samen met u kijken naar de mogelijkheden om dit te verbeteren.
 • Verwijzing KNO-arts of andere arts, Soms roepen we de kennis van een andere arts in om de exacte oorzaak van het gehoorverlies te achterhalen.