Behandeling

Adviezen bij een risico op ondervoeding bij kinderen

Als uw kind door ziekte (tijdelijk) minder of niet kan eten, loopt het risico ondervoed te raken.

Ondervoeding maakt het moeilijker om van ziekte te herstellen. Daarom proberen we ondervoeding te voorkómen of zo snel mogelijk te behandelen. In de folder ‘Risico op ondervoeding bij kinderen’ leest u hier meer over.

Betrokken afdelingen

Code DIE-048
Laatste revisie: 17 mei 2019 - 11:26

Adviezen bij een risico op ondervoeding bij kinderen