Aanpassing referentiewaarden voor kreatinine bij kinderen

Met ingang van 1 juli hanteren wij andere referentiewaarden voor de kreatinine-bepaling in bloed bij kinderen tot 18 jaar.

Uit een analyse van de referentiewaarden die tot 1 juli gelden, kwam het volgende naar voren:

  • de referentiewaarden voor kinderen tot 1 jaar zijn te hoog
  • voor kinderen van 1 t/m 15 jaar is er slechts één set referentiewaarden en het is passender om meerdere leeftijdscategorieën met bijbehorende referentiewaarden te hanteren.

In onderstaande tabel staan de aanpassingen vermeld. Voor kinderen onder 1 maand kunnen er geen referentiewaarden worden vastgesteld vanwege de snelle veranderingen. Gesteld kan worden dat er net na de geboorte vaak sprake is van een relatief hoog kreatinine (in de ordegrootte van volwassenen) dat in een paar weken tijd afneemt naar de waarden voor kinderen van 1 maand tot 1 jaar.

Kreatinine bij kinderen
Leeftijd Geslacht Nieuwe referentiewaarden
1 maand tot 1 jaar

man/vrouw

11 – 31 µmol/l
1 tot 8 jaar man/vrouw 17 – 45 µmol/l
8 tot 13 jaar man/vrouw 30 – 64 µmol/l
13 tot 18 jaar man 46 – 85 µmol/l
13 tot 18 jaar vrouw 45 – 71 µmol/l

Actuele referentiewaarden zijn ook altijd in te zien in de JBZ Lab app of op de website https://jbz.elabgids.nl/Provision/Overview

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Dr. Armando van der Horst, laboratoriumspecialist Klinische chemie (tel. 553 27 64)

Laatste revisie: 1 november 2019 - 10:17