Aanmelden of wijziging doorgeven zorgverleners

Wilt u zich aanmelden als nieuwe zorgverlener (verwijzer)? Of is er sprake van een overname of verhuizing? Op deze pagina leest u wat u moet doen.

Nadat we de gegevens ontvangen hebben, passen we deze aan in onze artsentabel. U ontvangt dan alle correspondentie (zoals uitslagen laboratoria en radiologie,  specialistbrieven) van het Jeroen Bosch Ziekenhuis op de juiste manier.

De zorgverzekeraars hebben gezamenlijk bepaald dat de volgende beroepsgroepen als verwijzer naar medisch specialistische zorg in aanmerking komen:

  • Huisarts
  • Medisch specialist
  • Arts voor verstandelijk gehandicapten
  • Specialist
  • Jeugdarts
  • Bedrijfsarts (voor arbeidsgerelateerde aandoeningen)
  • Psychiater (als de patiënt in een GGZ-instelling verblijft)
  • Verloskundige
  • Verpleegkundig specialist
  • Tandarts (voor kaakchirurgische behandeling)

Nieuwe verwijzer 

U kunt zich aanmelden als nieuwe verwijzer van het Jeroen Bosch Ziekenhuis door het formulier ‘Nieuwe/Mutatie Zorgverlener’ in te vullen. 

Nadat u zich heeft aangemeld als nieuwe verwijzer ontvangt u alle correspondentie (zoals uitslagen laboratoria en radiologie, specialistbrieven, ontslagberichten) op uw opgegeven (digitale) postadres. Daarnaast krijgt u toegang tot ons zorgverlenerportaal.

Overname of verhuizing verwijzer of praktijk

Gaat u verhuizen? Of wordt uw praktijk overgenomen? We ontvangen graag de nieuwe én huidige gegevens van de praktijk, zoals de naam van de praktijk, adresgegevens, contactgegevens en de AGB-code. Ook is het voor ons belangrijk om te weten per wanneer de praktijk overgenomen wordt of gaat verhuizen. Gebruik hiervoor het formulier ‘Nieuwe/Mutatie Zorgverlener’ 

Eerstelijns verloskundigen

Bent u eerstelijns verloskundige en wilt u zich aanmelden als verwijzer naar het JBZ, dan werkt het aanmelden op een andere manier. Als JBZ hanteren we in het kader van de WkkgZ een aantal regels voor alle zorgverleners die werken in het JBZ, ook voor zorgverleners niet in loondienst van het ziekenhuis. Daarom werken we met een toelatingsovereenkomst voor eerstelijnsverloskundigen. Op de pagina ‘Aanmelden als eerstelijnsverloskundige’ leest u wat u moet doen om een toelatingsovereenkomst te ontvangen.

AGB-register Vektis

Om te voorkomen dat er toch nog ergens oude gegevens bewaard blijven en gebruikt worden, maken we u erop attent dat het belangrijk is om uw gegevens ook aan te laten passen in het landelijke AGB-register van Vektis.

Voor waarnemers geldt specifiek dat het van belang is dat zij niet met privéadresgegevens in Vektis staan vermeld. Bij verwijzen via ZorgDomein is het van belang dat zij niet verwijzen met de eigen AGB-code, maar verwijzen namens de praktijkhouder/verantwoordelijk arts binnen de praktijk. 

Code ZRG-003
Laatste revisie: 3 juni 2020 - 14:03