Aanmelden of wijziging doorgeven zorgverleners

Wilt u zich aanmelden als nieuwe zorgverlener? Of zijn uw gegevens veranderd? Op deze pagina leest u wat u moet doen.

De zorgverzekeraars hebben gezamenlijk bepaald dat de volgende beroepsgroepen als verwijzer naar medisch specialistische zorg in aanmerking komen:

  • Huisarts
  • Medisch specialist
  • Arts voor verstandelijk gehandicapten
  • Specialist
  • Jeugdarts
  • Bedrijfsarts (voor arbeidsgerelateerde aandoeningen)
  • Psychiater (als de patiënt in een GGZ-instelling verblijft)
  • Verloskundige
  • Tandarts (voor kaakchirurgische behandeling)

U kunt zich aanmelden bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis door het formulier ‘Nieuwe/Mutatie Zorgverlener’ in te vullen. Gebruik dit formulier ook als u een wijziging wilt doorgeven. 

Nadat u zich heeft aangemeld als nieuwe zorgverlener ontvangt u alle correspondentie (uitslagen laboratoria en radiologie, specialistbrieven, ontslagberichten, etc.) op uw opgegeven (digitale) postadres. Daarnaast krijgt u toegang tot ons zorgverlenerportaal.

Eerstelijns verloskundigen

Bent u eerstelijns verloskundige en wilt u zich aanmelden in het JBZ, dan werkt het aanmelden op een andere manier. Als JBZ hanteren we in het kader van de WkkgZ een aantal regels voor alle zorgverleners die werken in het JBZ, ook voor zorgverleners niet in loondienst van het ziekenhuis. Daarom werken we met een toelatingsovereenkomst voor eerstelijns verloskundigen. Op de pagina ‘Aanmelden als eerstelijns verloskundige’ leest u wat u moet doen om een toelatingsovereenkomst te ontvangen.

AGB-register

Om te voorkomen dat er toch nog ergens oude gegevens bewaard blijven en gebruikt worden, maken we u erop attent dat het belangrijk is om uw gegevens ook aan te laten passen in het landelijke AGB-register van Vektis.

Voor waarnemers geldt specifiek dat het van belang is dat zij niet met privéadresgegevens in Vektis staan vermeld. Bij verwijzen via ZorgDomein is het van belang dat zij niet verwijzen met de eigen AGB-code, maar verwijzen namens de praktijkhouder/verantwoordelijk arts binnen de praktijk. 

Code ZRG-003
Laatste revisie: 3 september 2019 - 16:09