Aandoening

Taalstoornis (afasie)

Afasie is een taalstoornis ontstaan door hersenletsel. Dit hersenletsel wordt meestal veroorzaakt door een beroerte, ongeluk of hersentumor.

Als door hersenletsel een of meer onderdelen van het taalgebruik niet goed meer werken, wordt dat afasie genoemd. Door afasie ontstaan er problemen met spreken, zoals het vinden van de woorden, begrijpen, lezen en schrijven. Contact met anderen verloopt daardoor moeilijker. Elke afasie is anders, afhankelijk van de plaats en de grootte van het hersenletsel.

Lees meer

Welke andere stoornissen kunnen samen met afasie voorkomen?

Door het letsel in de hersenen zijn vaak ook andere vaardigheden of functies gestoord. Dit komt omdat vaak ook andere hersengebieden zijn getroffen. De belangrijkste stoornissen zijn:

  • verlamming van een lichaamszijde (hemiplegie);
  • uitval van een deel van het gezichtsveld (hemianopsie);
  • aandachtsstoornis waarbij de patiënt een deel van de ruimte en/of het lichaam niet waarneemt (neglect); 
  • stoornis in het herkennen (agnosie);
  • stoornis in het handelen (apraxie);
  • stoornis in het uitspreken (dysartrie);
  • slikproblemen;
  • stoornis in (sociaal) gedrag (frontaalsyndroom);
  • geheugenstoornis.
Code PMD-096
Laatste revisie: 1 mei 2023 - 16:30