Aandoening

Lichen sclerosus

Lichen sclerosus is een goedaardige huidziekte waarbij de huid langzaam zijn elasticiteit verliest.

Bij lichen sclerosus zijn er scherp begrensde witte, soms glanzende plekken op de huid. Deze plekken komen vooral voor aan de geslachtsdelen. Lichen sclerosus komt het meest voor bij vrouwen en begint meestal tussen het 45e en 60e levensjaar. Soms komt de ziekte ook voor bij volwassen mannen en een enkele keer bij kinderen, vaker bij meisjes dan bij jongens. De ziekte is niet besmettelijk en niet erfelijk.

Code DER-753
Laatste revisie: 4 oktober 2021 - 11:11