Aandoening

Incontinentie

Incontinentie is het ongewild verliezen van urine, waarbij dit voor hygiënische en sociale problemen zorgt. Hoeveel of hoe vaak er urine wordt verloren, is niet doorslaggevend. Want iedereen ervaart dit weer anders.

Er zijn verschillende vormen van incontinentie:

  • stressincontinentie
  • urge-incontinentie (aandrang-incontinentie)
  • een mengvorm van stress- en urge-incontinentie (gemengde incontinentie)
  • overloopincontinentie. Dit komt vooral voor bij de ouder wordende man.

Deze informatie gaat vooral over stressincontinentie bij vrouwen.

Code URO-085
Laatste revisie: 28 september 2021 - 10:26