Aandoening

Hoge bloeddruk (hypertensie)

De bloeddruk geeft de druk in de slagaders weer. 

De arts meet altijd twee waarden: de bovendruk (systolische druk) en de onderdruk (diastolische druk). De bovendruk is de hoogste druk die bereikt wordt als het hart zich samentrekt en het bloed voortstuwt. De onderdruk is de druk tussen twee hartslagen in, als het hart zich ontspant.

Thuismonitoring

Mensen met een hoge bloeddruk kunnen mogelijk gebruik maken van Thuismonitoring.

Lees meer

Voortdurende druk op de vaten door hoge bloeddruk, veroorzaakt geleidelijk beschadigingen en vernauwingen van de bloedvaten. Hierdoor vermindert de bloedtoevoer naar de verschillende organen. Daardoor kan er schade ontstaan aan uw organen, zoals nieren, hartspier, slagaders, hersenen en ogen.

Hoge bloeddruk en de nieren

Nieren en bloeddruk hebben veel met elkaar te maken. De nieren regelen voor een belangrijk deel het vochtgehalte, het zoutgehalte en de hoeveelheid bloed in de bloedsomloop. De hoogte van de bloeddruk hangt hier mee samen. Nieraandoeningen kunnen de bloeddruk verhogen. Omgekeerd kan een hoge bloeddruk weer afwijkingen aan de nieren veroorzaken.

Laatste revisie: 26 juli 2021 - 11:12