Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Jeroen Bosch Academie

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is een opleidingsziekenhuis in hart en nieren. Als Teaching Hospital maakt het JBZ deel uit van de Samenwerkende Topklinische Opleidings Ziekenhuizen (STZ). Opleiding en wetenschap staan hoog in het vaandel. Daarom wordt er al jaren geïnvesteerd in het creëren van een goed opleidingsklimaat voor studenten in medische- en zorgberoepen.

 

Dat doet het Jeroen Bosch Ziekenhuis vanuit haar visie op kwalitatief uitstekende patiëntenzorg en een studentgeoriënteerde benadering. Ook wordt zo de eigen organisatie (blijvend) voorzien van goed opgeleid personeel dat graag bij ons blijft.

 

Taken en output

De Jeroen Bosch Academie heeft de volgende taken:

 • Opleiden van hoogwaardige professionals
 • Stimuleren & faciliteren toegepast wetenschappelijk onderzoek
 • Professionele deskundigheidsbevordering
 • Ontwikkelingstrajecten voor (groepen) medewerkers en managers
 • Advies en uitvoering strategisch opleidingsbeleid 
 • Kennisdelen met externe partners

 

Concreet betekent dit dat in het JBZ:

 • 80 (arts)-assistenten worden opgeleid tot (medisch) specialist in 19 verschillende disciplines;
 • ongeveer 350 coassistenten een stage volgen in het kader van hun opleiding tot basisarts;
 • voor verpleegkundige opleidingen op MBO en HBO niveau stageplaatsen en een een leer-werkplek wordt geboden aan 250 studenten;
 • een groot aantal verpleegkundigen een specialistische vervolgopleiding doet, bijvoorbeeld op het gebied van Intensive Care of Dialyse;
 • 150 niveau 5 verpleegkundigen nemen deel aan het opbouwprogramma Verpleegkundig Leiderschap;
 • Physician Assistants en Verpleegkundig Specialisten in verschillende disciplines worden opgeleid;
 • Medisch ondersteunende opleidingen, zoals de opleiding tot operatie-assistent, anesthesiemedewerker en radiologisch laborant of doktersassistent kunnen worden gevolgd;
 • Diverse paramedische opleidingen, zoals fysiotherapie of diëtiek een stageplaats vinden;
 • Onderzoekers worden ondersteund door het Wetenschapsbureau;
 • Leidinggevenden zich kunnen ontwikkelen door middel van het eigen Management Development programma;
 • Medewerkers hun professionele deskundigheid onderhouden en uitbreiden met hulp van een uitgebreide electronische Leeromgeving; het JBZ-Leerplein;
 • Gekeken wordt hoe training en ontwikkeling bij kan dragen aan het bereiken van resultaten.

 

Partners

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft een groot aantal partners in het kader van opleiding en onderzoek. Voor de medische opleidingen wordt samengewerkt in de Opleidings- en Onderzoeksregio van het UMC St.Radboud en het UMC Utrecht.  Partners in zorgopleidingen zijn ondermeer het Koning Willem I College, AVANS-hogeschool en de Hogeschool Arnhem-Nijmegen.

 

In de Jeroen Bosch Academie  werken ongeveer 40 professionals die vanuit hun eigen deskundigheid opleiding & onderzoek ondersteunen en ontwikkelen.


Zoeken

Print