Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Linda Kemink - Internist-endocrinoloog

Linda Kemink

Een beetje meer van dit, een beetje meer van dat

Interne geneeskunde is zo’n breed specialisme, dat vrijwel elke internist daarbinnen een subspecialisme heeft. Ik ben gespecialiseerd in hormoonziekten, de endocrinologie. Bekende hormoonziekten zijn diabetes en schildklierziekten. Ook zijn er veel zeldzame aandoeningen waarbij hormonen een rol spelen.

 

Overlap

Bij hormonen wordt vaak gedacht aan de geslachtshormonen. “De hormonen spelen zeker op”, wordt dan gezegd over een puber bijvoorbeeld. Met die hormonen houd ik me nu juist niet bezig. Als het om vruchtbaarheidsproblematiek gaat, gaan vrouwen naar de gynaecoloog en mannen naar de uroloog. Wel is er vaak veel overlap. Zo kan het voorkomen dat vrouwen niet zwanger kunnen worden door een tekort aan schildklierhormoon of een te veel aan prolactine. Daardoor raakt de menstruatiecyclus verstoord, waardoor zwanger worden moeilijk is. In dat geval komen ze wel bij mij.

 

Hormonen

Een hormoon is een stofje in de bloedbaan, dat op afstand invloed heeft op andere processen in het lichaam. Bij diabetes heeft een patiënt een tekort aan insuline, dat in de alvleesklier wordt gemaakt. Als de insuline in het bloed komt, bindt het zich aan bepaalde ontvangers in de weefsels en beïnvloedt het de suikerhuishouding. Als die op de een of andere manier verstoord raakt, heeft de patiënt daar last van. Als endocrinoloog moet je veel weten van de werking van die hormonen en vooral ook de ketens goed kennen. Het ene hormoon heeft namelijk soms ook invloed op het andere hormoon, dat op zijn beurt weer een ander hormoon beïnvloedt. Aan ons om uit te puzzelen waar de kink in de kabel zit. Dat gebeurt vaak door middel van bloedonderzoek.

 

Overal

Op alle afdelingen in het ziekenhuis liggen patiënten met diabetes die door een bijkomend probleem (operatie, ontsteking, medicijnen) gemakkelijk ontregelen, waardoor de internist vrijwel overal suikers moet regelen. Zo kan er iemand op de afdeling Neurologie liggen, die prednison krijgt voor zijn neurologische aandoening. Daardoor ontspoort zijn suikerhuishouding en moet opnieuw gezocht worden naar de juiste dosering van de medicatie om zijn bloedsuikerspiegel opnieuw in te stellen. Zo’n nieuw medicatieschema vraagt behoorlijk wat fingerspitzengefühl; een beetje meer van dit of dat kan al verschil maken.

 

Endo-class

Bloedonderzoek is een belangrijke basis voor mijn werk en daarom heb ik veel contact met de klinisch chemicus. Collega Ron Kusters en ik hebben een endocrinologie-scholing opgezet binnen het JBZ, waarin we gezamenlijk ervaringen uitwisselen op basis van casuïstiek. Deze endo-class, zoals we die noemen, is bedoeld voor geïnteresseerde klinisch chemici, internisten, gynaecologen en kinderartsen. Ik vind vaak dat we elkaar te weinig opzoeken in het ziekenhuis. Het is belangrijk om als vakgroepen het beleid onderling goed af te stemmen en het maakt je vak ook leuk als je kennis deelt met anderen.

 

Diabetespoli

Eén van de eerste dingen die ik dan ook gedaan heb toen ik hier in 1999 kwam, is het moderniseren van de diabetespoli. Dokter, diabetesverpleegkundige en diëtist werkten in het verleden veel naast elkaar, waardoor soms dingen dubbel gebeurden en soms dingen niet. Nu zijn er teambesprekingen en heldere taken en rollen. Ieder zorgverlener werkt in één en hetzelfde dossier. Er is een gestroomlijnd zorgtraject ontwikkeld, een zogenaamd zorgpad, dat inmiddels in het hele Jeroen Bosch Ziekenhuis is ingevoerd. Ik was de trekker van het project. Er wordt nu JBZ-breed op dezelfde manier gewerkt.

 

Cushing

Als kind wilde ik al dokter worden, terwijl ik als boerendochter eigenlijk geen voorbeeld om me heen had. Gelukkig werd ik direct ingeloot in Nijmegen. Mijn eerste co-schap was interne geneeskunde en dat vond ik meteen ontzettend leuk. Tijdens de studie heb ik veel met de afdeling endocrinologie te maken gehad, waar leuke ideeën opkwamen voor verder onderzoek. Eén daarvan kon toen een promotie-onderzoek worden en zo groeide ik vanzelf in dit vakgebied. Hoe meer je je in iets verdiept, hoe leuker het vaak wordt. Mijn promotie-onderzoek ging over de ziekte van Cushing. Vroeger werden bij die patiënten de te hard werkende bijnieren weggehaald, waarna die functie moest worden overgenomen door medicijnen. Ik onderzocht de juiste dosering van die medicijnen.

 

Dokter Linda

Als ik niet werk, hou ik me bezig met mijn drie kinderen en ben ik actief voor school en kerk. Ik zit in de ouderparticipatie op de school van mijn kinderen en ben klaar-over. In de protestantse kerk waar ik bij hoor, organiseer ik samen met anderen de kindernevendiensten. Het ziekenhuis neemt uiteraard een heel grote plaats in mijn leven in. Maar behalve dokter Kemink, ben ik buiten het ziekenhuis ook gewoon Linda en mama en moeder van…. Ik vind het heel prettig om in mijn vrije tijd die witte jas uit te doen en mezelf te zijn. Nog steeds kijken mensen anders naar je als ze weten dat je dokter bent. Ik ben wel eens een patiënt tegengekomen, die heel verbaasd was mij met twee boodschappentassen te zien sjouwen. Dat paste niet in haar beeld van dokter Kemink. Ik voel mij prima thuis in mijn rol als dokter in het ziekenhuis, maar vind het ook heerlijk om daarbuiten gewoon Linda te kunnen zijn.

 


Opgetekend door Celia Noordegraaf, clustermanager Marketing & Communicatie, op 20-07-2009. Lees meer over andere dokters van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in het archief.


Zoeken

Lees voorLees voor | Print