Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Sitemap

 1. Welkom bij het Jeroen Bosch ziekenhuis
  1. Patiënten
   1. Aandoeningen/behandelingen
   2. Naar specialisme
    1. Mond- Kaak-en Aangezichtschirurgie
    2. Moleculaire Diagnostiek
    3. Pathologie
    4. Nucleaire Geneeskunde
    5. Medische Microbiologie
    6. Longgeneeskunde
    7. Reumatologie
    8. Gynaecologie en Verloskunde
    9. Neurologie
    10. Spoedeisende Hulp
    11. Kindergeneeskunde
    12. Oogheelkunde
    13. Sportgeneeskunde
    14. Plastische Chirurgie
    15. Urologie
    16. Klinische Chemie en Hematologie
    17. Radiologie
    18. Intensive Care
    19. Geriatrie
    20. Seksuologie
    21. Anesthesiologie en Pijnbestrijding
    22. Apotheek
    23. Cardiologie
    24. Dermatologie
    25. Interne Geneeskunde
    26. Keel-, Neus en Oorheelkunde
    27. Maag-, Darm- en Leverziekten
    28. Medische Psychologie
    29. Klinische Fysica
    30. Nefrologie
    31. Neurochirurgie
    32. Oncologie
    33. Orthopedie
    34. Revalidatiegeneeskunde
    35. Verloskunde (Obstetrie)
    36. Chirurgie
    37. Laboratoria
    38. Vaatlaboratorium
    39. Algemene Interne Geneeskunde en Endocrinologie
    40. Geestelijke Verzorging en Pastoraat
    41. Gipskamer
    42. Diëtetiek
    43. Paramedische Ziekenhuiszorg
    44. Ergotherapie
    45. Fysiotherapie
    46. Logopedie
    47. Klinische Genetica
    48. Hematologie
    49. Voortplantingsgeneeskunde
    50. Operatiecentrum
    51. Psychiatrie
    52. Medisch Maatschappelijk Werk en Transferpunt
    53. Hygiëne en Infectiepreventie
    54. Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde
   3. Zoek specialist
    1. Ken je dokter
    2. Physician Assistant
    3. Verpleegkundig specialist
   4. Wachttijden
   5. Afspraak maken
    1. Voorbereiden op de afspraak
    2. De weg vinden
    3. Legitimeren in het ziekenhuis
    4. Patiëntenpas
    5. Sluitingsdagen
    6. Een afspraak verzetten/afzeggen
    7. Avondspreekuren
    8. Opleidingsziekenhuis
   6. Bloedprikken/inleveren urine of ontlasting
    1. Prikposten
    2. Bloedprikken en materiaalafgifte
    3. Trombosedienst
    4. Contact
   7. Spoedeisende zorg
   8. Opname
    1. Voorbereiding op de opname
    2. Uw verblijf in het ziekenhuis
    3. Weer naar huis
    4. Voorbereiding op een operatie
    5. Dagbehandeling
    6. Kort Verblijf
   9. Patiënteninformatie
    1. Kalender / Agenda
    2. Nieuwsoverzicht
    3. Regels en rechten
    4. Bureau Patiëntencommunicatie
    5. Patiëntenfolders
    6. Jeroen Bosch Apotheek
    7. Verloren voorwerpen
    8. Uw gegevens en dossier
    9. Wetenschappelijk onderzoek
    10. Patiëntveiligheid
    11. Zorg in de laatste levensfase
    12. Orgaan- en weefseldonatie
    13. App JBZ Zorg
    14. Mijn JBZ
    15. Algemene voorwaarden MijnJBZ
   10. Opmerking, compliment of vraag
    1. Veelgestelde vragen
   11. Tarieven
    1. Prijslijst DBC Jeroen Bosch Ziekenhuis
    2. Gecontracteerde zorgverzekeraars 2015/2016
    3. DBC Zorgproduct
    4. Tarieven diagnostisch onderzoek
    5. Zorgverzekering kinderen
    6. Gecontracteerde zorgverzekeraars 2017
   12. Onderzoeken
   13. Kinderen
    1. Kind op de SEH
    2. Handvest Kind en Ziekenhuis
    3. Rechten voor kinderen
    4. Zorgverzekering kinderen
   14. Uw mening over ons
    1. Spiegelgesprekken
    2. Online panel
   15. Klachten
    1. De klachtenfunctionaris
    2. De Klachtencommissie
    3. Schadeclaim
    4. Meer informatie
   16. Routewijzer afdelingen
   17. Multidisciplinaire Centra
    1. Slaap Waak Centrum
    2. Dialysecentrum
    3. Q-Koorts polikliniek
    4. Spataderpolikliniek
    5. Multidisciplinair Vasculair Centrum (MultiVasC)
    6. Hand en Pols Expertisecentrum
    7. MS Behandel- en informatiecentrum
    8. Borstcentrum
    9. Trombosedienst
    10. Bekkenbodemspreekuur
    11. Oncologisch Centrum
    12. Diabetische voetpolikliniek
    13. Voedingsteam
   18. Verwenzorg in het JBZ
  2. Bezoekers
   1. Nieuwsoverzicht
    1. Nieuwsarchief
   2. Kalender / Agenda
   3. Bezoektijden
   4. Voorzieningen
   5. Post
   6. Huisregels
   7. Exposities
    1. Levensloop, kunst van Fiona Tan
   8. Routewijzer afdelingen Den Bosch
   9. Overnachten in de omgeving
   10. Klachten
   11. Parkeren
   12. Verpleging in isolatie
  3. Verwijzers
   1. Nieuws
    1. Nieuwsarchief
    2. Labcontact
    3. Nieuwsbrief Huisartsen
    4. Nieuwsbrief CVAketen
    5. Palliatieve zorg
   2. Agenda
   3. Zoek specialist
   4. Onderzoekenwijzer
    1. Functieonderzoeken
    2. Trombosedienst
    3. Bloedafnamedienst/ inleverpunten laboratoriummaterialen
    4. Medische Microbiologie
    5. Klinische Chemie en Hematologie
    6. Pathologie
    7. Moleculaire Diagnostiek
    8. Radiologie
    9. Nucleaire Geneeskunde
    10. Vaatlaboratorium
   5. Samenwerking
    1. EenTwee-overleg
    2. Ulcus Cruris Venosum
    3. Verwijzen naar POP-poli via ZorgDomein
    4. Sportgeneeskunde
    5. Nieuws
    6. Werkafspraak rondom verwijsbrieven
    7. Highlights EenTwee-overleg
   6. Scholing
    1. Bossche Samenscholingsdagen
    2. Ken het talent van uw collega op donderdag 1 juni 2017
    3. Symposium orthopedie conservatieve behandeling van knieartrose
   7. Jeroen Bosch Diagnostiek (JBD)
    1. Aanvragen en bestellen
    2. Contact
    3. Diensten
    4. Over Jeroen Bosch Diagnostiek
    5. Onderzoeken
    6. Samenwerkende afdelingen
    7. Nieuws
   8. Prikposten
    1. Prikposten Trombosedienst
   9. Aanmelden nieuwe verwijzer of mutaties verwijzer
   10. Verwijzersgids
   11. Elektronisch Patiëntendossier
    1. Meest gestelde vragen
    2. Special Elektronisch Patiëntendossier
    3. Bewaarexemplaar Elektronisch Patiëntendossier
    4. Instructiekaart zorgverlenerportaal
    5. Helpdesk
    6. Instructiefilm zorgverlenersportaal
    7. Installatie-instructie Java voor Firefox
    8. Overzicht opgenomen patiënten in het zorgverlenerportaal/EPD
  4. Werken bij
   1. Nieuwsoverzicht
    1. Nieuwsarchief
   2. Wie zijn we
    1. Waarom kiezen voor het JBZ?
   3. Wat bieden we
    1. Arbeidsvoorwaarden
    2. Personeelsvereniging
    3. Sport en cultuur
    4. Journal club
    5. Medische bibliotheek
    6. Flexibele kinderopvang (via Kanteel kinderopvang)
    7. Introductiebijeenkomst nieuwe medewerkers
   4. Gezond, veilig & prettig werken
    1. Medewerkerstevredenheidsonderzoek
    2. Arbeidsomstandigheden
    3. Balans werk & privé
   5. Vacatures
   6. Ontwikkeling & leren
   7. Vrijwilligerswerk
   8. Contact
   9. Stage
   10. Flexpool / vakantiewerk
    1. Flexpool (oproep)
    2. Aanmeldformulier vakantiewerk
    3. Vakantiewerk
   11. Nieuwe medewerker
    1. Maak kennis met het JBZ
    2. Praktische informatie voor jou als nieuwe medewerker
    3. Welkom
    4. Meerkeuzesysteem en Benefits
    5. Collectieve zorgverzekeringen
    6. Pensioenfonds PfZW
    7. Persoonlijke ontwikkeling
    8. Informatie AIOS (Arts-assistent)
    9. Informatie Leerlingen
    10. CAO Ziekenhuizen
    11. Sociaal Plan
    12. Sociaal Beleid
    13. Arbo en Verzuim
    14. Uitloggen medewerker
    15. Informatie Medisch Specialisten (AMS)
    16. Informatie Stagiaires
    17. Regels en richtlijnen
    18. Arbeidsvoorwaarden
    19. Ondernemingsraad (OR)
    20. Vaccinaties inplannen
    21. Flexibele kinderopvang
    22. Informatie Oproepkrachten (flexkrachten)
    23. Maatregelen hygiëne
    24. Vervoersbeleid
    25. Informatie ANIOS (Arts niet in opleiding tot specialist)
   12. Verpleegkundig leiderschap
    1. Opbouwprogramma Verpleegkundig Leiderschap
  5. Onderwijs en Wetenschap
   1. Nieuwsoverzicht
    1. Nieuwsarchief
   2. Kalender / Agenda
   3. Overzicht opleidingen
   4. Jeroen Bosch Academie
    1. Unit Bedrijfsbureau Onderwijs
    2. Bedrijfsopleidingen
    3. Medische opleidingen
    4. Het wetenschapsbureau
   5. Stages in het Jeroen Bosch Ziekenhuis
    1. Student verpleegkunde
   6. Contact
   7. Wetenschapsbureau
    1. Veel gestelde vragen
    2. Aanmelden onderzoek
    3. Publicatieoverzicht
   8. Wetenschapscommissie
   9. Beleid wetenschap en innovatie
   10. Erkenning en accreditatie
    1. CZO-erkenningen
    2. Erkenningen V&VN
    3. Erkenning Stichting Rino
   11. Wetenschapsmagazine JBZ
   12. OLIC
    1. Proeftuin Ketenaanpak overgewicht bij kinderen
    2. De gezichten van OLIC
    3. (In het) nieuws

Inhoudsopgave

Zoeken

Lees voorLees voor | Print