Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Keurmerk voor kwaliteit

Het Laboratorium voor Pathologie is ISO 15189: 2012 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. Deze accreditatie kan gezien worden als een officieel keurmerk van de kwaliteit van het laboratorium. Op de website van de Raad voor Accreditatie staat geschreven: “Accrediteren betekent letterlijk: vertrouwen geven. We willen er blindelings op kunnen vertrouwen dat de kwaliteit van producten en diensten in orde is.”

 

Op de Pathologie pagina voor verwijzers vindt u de competentieverklaring, accreditatieverklaring en scope.

 

Kwaliteit waarborgen

Het kwaliteitssysteem wordt regelmatig getest door o.a. onderstaande punten.

  • Het laboratorium neemt deel aan rondzendingen voor Cytologie, Histologie en Immuunhistochemie van de Stichting Kwaliteitsbepaling Medische Laboratoriumtechniek (SKML).
  • Het Laboratorium participeert in kwaliteitsrondzendingen voor de immuunhistochemie van NordiQC en de Moleculaire Pathologie georganiseerd door de Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie .
  • Het Laboratorium neemt deel aan de kwaliteitscyclus van de NVVP (een 5-jaarlijkse visitatie door de landelijke visitatiecommissie).
  • Supra regionale samenwerking tussen de pathologie afdelingen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis te Den Bosch, het St Anthonius Ziekenhuis te Nieuwegein en Rijnstate Ziekenhuis te Arnhem (pathologie-DNA) is een belangrijke stap in borging en verbetering van kwaliteit van de diagnostiek.
  • Op regelmatige wijze vindt consultatie van specialisten in academische centra als Radboudumc en UMC Utrecht plaats.
  • Intern is sprake van uitgebreide onderlinge consultatie en het vergelijken van onderzoeksresultaten. Maandelijks worden revisies extern en consulten gezamenlijk besproken met de AIOS en de pathologen.
  • Verder zijn er jaarlijkse audits met betrekking tot uit te voeren kritische werkzaamheden. Jaarlijkse, verschillende bijscholingen houden de kennis van de analisten op peil.

 

 

 

 
Zoeken

Print