Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Kunst onderzoek

Kunst onderzoek

De kunstcommissie heeft onderzoek gedaan naar kunst en 'healing environment'. In november 2014 vond de kunstmonitor onder unithoofden van het Jeroen Bosch Ziekenhuis plaats. Met behulp van deze kunstmonitor brengt de kunstcommissie in kaart wat de stand van zaken is tot 'healing environment' in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Naast het onderzoek onder unithoofden vond er in de maanden maart/april ook een onderzoek plaats onder patiënten. Een digipanel van 863 patiënten is gevraagd haar mening te geven en 563 patiënten hebben dat ook daadwerkelijk gedaan. Naast deze onderzoeken vond er ook een zelfevaluatie plaats en was er een brainstormsessie met interne - en externe deskundigen. De input van al deze zaken wordt verwerkt in een nieuw beleidsplan 'De Kracht van kunst III' 2015-2018.

 Zie verder:

Zoeken

Print