Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Inkoopbeleid

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis wijst leverings-, betalings-, en andere algemene voorwaarden van leveranciers nadrukkelijk van de hand en hanteert de volgende inkoopvoorwaarden:

 

Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg 2017 (AIVG2017)

Daarnaast zijn twee aanvullende modules beschikbaar:

 

BELANGRIJKE MEDEDELING voor leveranciers van medische hulpmiddelen aan het JBZ

 

In 2013 is het Convenant ‘Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis’ in het JBZ ge├»mplementeerd. De toepassing van de richtlijnen van het convenant heeft ook zijn weerslag op de wijze waarop het ziekenhuis en haar toeleveranciers met elkaar omgaan. De belangrijkste spelregels zijn als volgt:

 

  1. De opdracht voor levering van medische hulpmiddelen inclusief medische apparatuur wordt altijd en enkel gegeven door de Inkoop afdeling van het ziekenhuis;
  2. De levering van medische hulpmiddelen inclusief medische apparatuur vindt altijd plaats via de logistieke afdeling van het ziekenhuis. De uitlevering van medische apparatuur aan de gebruiker wordt altijd gedaan door het organisatieonderdeel MICT (Medische Informatie en Communicatie technologie);
  3. Voor zicht- en bruikleenapparatuur geldt dat deze te allen tijde voorafgegaan wordt door een schriftelijke opdracht van de Inkoop afdeling. Voor aflevering is hier ook regel 2 van toepassing;
  4. Externe technici die, na een opdracht daartoe, in het ziekenhuis werkzaam zijn, zijn aantoonbaar bekwaam. Zij kunnen dit op aanvraag middels een schriftelijke verklaring overleggen.
  5. MICT verzorgt de vrijgifte van medische apparatuur nadat hieraan onderhoud is verricht;
  6. Recalls en Safety Notifications dienen onmiddellijk na constatering van het gebrek per email en telefonisch te worden gemeld aan: Afdeling Inkoop, telefoon (073) 553 29 32, inkoop@jbz.nl.

 

Een uitgebreide analyse van de voor externe bedrijven relevante richtlijnen uit het convenant is hier beschikbaar.

 


Zoeken

Print