Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Kunstcommissie

De kunstcommissie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft in de periode voor het betrekken van de nieuwbouw de basis gelegd voor het kunstbeleid voor de komende jaren. De kunstcommissie geeft zwaarwegende adviezen aan de Raad van Bestuur van het JBZ die uiteindelijk verantwoordelijk is voor de besluitvorming. De kunstcommissie wordt ondersteund door een werkgroep (bestaande uit Jean-Marc Reinold en Agnes Bomers) die het kunstbeleid voorbereidt voor de kunstcommissie.

 

De kunstcommissie bestaat uit interne en externe leden.

Op dit moment zijn dat:

 

Jean-Marc Reinold, verpleegkundig unithoofd en voorzitter van de kunstcommissie

Ineke Kortland, revalidatiearts

Peter Schneeberger, medisch microbioloog

Rosemary van der Avort-Lier, hoofd juridische zaken 

Judith Mestriner, docent Akademie St. Joost

Marielle Lapidaire, beeldend kunstenaar

Anouk Leeman-Simpson, museoloog
Joris Westerink, conservator Noordbrabants Museum

Agnes Bomers, secretaris kunstcommissie

 

 

De taken van de kunstcommissie zijn:

 • Opstellen plan voor “werkplaatsfunctie” ziekenhuis voor kunstenaars in opleiding
 • Participatie in een netwerk met relevante organisaties en coryfeeën op het terrein van kunstbeoefening in de regio en in Nederland
 • Selectie en verwerving van (nieuwe) kunstwerken voor het nieuwe ziekenhuis
 • Organiseren van exposities binnen het ziekenhuis
 • Een plan maken voor de inpassing dan wel afstoting van de huidige collectie
 • Opstellen begroting en financieringsplan
 • Opstellen van meerjarenplan oplevering nieuwe ziekenhuis
 • Bewaking uitgangspunten kunstplan en de wijze waarop de organisatie hiermee omgaat
 • Handhaven gedragsregels voor de organisatie hoe om te gaan met het gebruik van wanden in het ziekenhuis

 

De kunstcommissie doet voorstellen aan de Raad van Bestuur voor  de selectie van nieuw aan te kopen, te huren of in bruikleen te nemen werk. De commissie laat zich bij de selectie leiden door de volgende criteria:

 • Beeldende kwaliteit
 • Originaliteit
 • Staat van dienst kunstenaar
 • Niet controversieel, dan wel complementair binnen de sfeer van het JBZ
 

Het is geen hoofddoel van het Jeroen Bosch Ziekenhuis een eigen collectie te verwerven. Waar mogelijk wordt gekozen voor samenwerking met andere kunstinstellingen en de kunstuitleen.  


Zie ook

Zoeken

Print