Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Kunst

Visie op kunst

In de visie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis is kunst een belangrijk onderdeel van de healing environment die het ziekenhuis wil zijn. Een prettige omgeving draagt bij aan het genezingsproces. Zo is gebleken dat het luisteren naar muziek een gunstig effect heeft bij pijn. Patiënten voelen zich over het algemeen kwetsbaarder door pijn of ziekte. Kunst kan de gedachten afleiden van wat de  patiënt bezighoudt. Het kijken naar iets moois kan troost bieden en een heilzame invloed hebben. Om die reden heeft het Jeroen Bosch Ziekenhuis een kunstplan opgesteld ‘De kracht van kunst’.

 

De voornaamste elementen van de visie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) op kunst zijn de volgende:

  • Kunst is onlosmakelijk onderdeel van een creatieve organisatie; dat wil zeggen dat het contact met kunst en kunstenaar het creatieve vermogen van een organisatie gunstig beïnvloedt.
  • Kunst is onderdeel van een holistisch mensbeeld en een element van “healing environment”. Het ervaren van kunst heeft een genezende werking.
  • Het JBZ is zich bewust van zijn maatschappelijk rol als cultuurdrager. Leefstijlverandering, verhoging van kwaliteit van leven staan in een patiëntgericht ziekenhuis hoog in het vaandel. In het ziekenhuis komen jaarlijks twee miljoen mensen, die in het ziekenhuis op een natuurlijke manier in aanraking kunnen komen met kunst wat hun leven kan verrijken.
  • Het JBZ is een open gebouw. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis wil midden in de samenleving staan. Het concentreert zich om die reden tot hedendaagse kunst, waarbij digitale kunst een belangrijke plaats inneemt.
  • Kunst in het JBZ heeft een hoog ambitieniveau. Daartoe werkt het JBZ samen met professionele instellingen in zijn omgeving, zoals het Noordbrabants Museum en het Stedelijk Museum.
  • Kunstbeleid vergt een professionele aanpak.
  • Kunst in het JBZ is niet controversieel maar juist stimulerend vanuit het gezichtspunt van gezondheidsbevordering in een omgeving van vaak ernstig zieke mensen.
  • Het JBZ heeft een werkplaatsfunctie voor jonge regionale kunstenaars (functie in opleiding) en onderhoudt daartoe contacten met lokale kunstenaarsgroepen en kunstopleidingen.
  • Het JBZ biedt waar mogelijk een platform voor amateurkunst van de eigen werknemers.

 

Kunst gaat niet alleen over beeldende kunst, maar ook over muziek, theater en andere vormen van kunst. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis streeft een integrale benadering van kunst na en wil waar mogelijk kunst inzetten om de doelstellingen op het gebied van patiëntgerichtheid te realiseren. 

 

Kunstkring

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van de kunstcommissie? Wordt dan lid van onze kunstkring.

 

Heeft u vragen of opmerkingen met betrekking tot de kunst in het Jeroen Bosch Ziekenhuis? Stuur dan een e-mailbericht naar: kunstcommissie@jbz.nl.Zie verder:

Zie ook

Zoeken

Print