Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Kinderafdeling

Een ziekenhuisopname is, zowel voor uw kind als voor u, ouders/verzorgers, een ingrijpende gebeurtenis. Samen met u willen wij al het mogelijke doen om uw kind de zorg te geven die het nodig heeft en te zorgen dat het verblijf op de afdeling prettig verloopt.

 

De kinderafdeling is de enige afdeling in het ziekenhuis waar kinderen verpleegd worden. Hierdoor worden kinderen met allerlei ziekten behandeld. Ook de opnameduur is bij elk kind anders. Het grootste deel van de opnames (meer dan 90 procent) is niet gepland. Soms worden kinderen maar een nacht opgenomen, soms blijven kinderen een paar maanden bij ons.

 

Gouden smiley

De kinderafdeling en de kinderdagbehandeling hebben een gouden smiley gekregen van stichting Kind en Ziekenhuis. Deze afdelingen doen er alles aan om het verblijf zo prettig mogelijk te maken. Zowel voor het kind als voor de ouders.  Stichting Kind en Ziekenhuis geeft aan dat het personeel zich inleeft in de situatie van de ouders en de ouders goed ondersteunen bij de zorg van hun kind. Ook de informatievoorziening via de kinderwebsite scoorde hoog.

 

Ouders

Het is mogelijk dat u bij uw kind blijft gedurende de gehele opname of een gedeelte daarvan. De manier waarop, gebeurt in nauw overleg met de verpleegkundige en kan ook dagelijks worden veranderd. Zie rooming-in.

 

Wie werken hier?

Op de kinderunit werken verschillende deskundigen. De kinderverpleegkundige zorgt dagelijks voor uw kind. De pedagogisch hulpverlener is betrokken bij kinderen waar een pedagogische hulpvraag op de voorgrond ligt. Dit zijn huil-, slaap-, eet-, gedrags-, poep en plasproblemen. De voedingsassistenten zorgen voor eten en drinken van de kinderen. Ook zijn er nog afdelingsassistenten, een afdelingssecretaresse en het unithoofd.

Naast deze medewerkers zien u en uw kind de kinderartsen /arts-assistenten, en als het voor uw kind van toepassing is de fysiotherapeut, logopediste, diëtiste, maatschappelijke werker en/of psycholoog.


Wie kunnen hier terecht?

Op de kinderafdeling liggen kinderen van 0 t/m 18 jaar. Er liggen kinderen met vaak voorkomende ziekten en kinderen met zeer zeldzame aandoeningen. Wanneer de kinderartsen (of andere specialisten) het nodig vinden, worden kinderen overgeplaatst naar specialistische afdelingen van academische ziekenhuizen of andere instellingen.

 

Terugkomkinderen

Er is een groep chronische patiënten en een groep patiënten die een periode zeer intensief zorg nodig heeft. Deze groep kinderen worden ook wel de 'terugkomkinderen' genoemd. Het terugkerende contact met deze kinderen en ouders, vraagt om speciale zorg. Om te voorkomen dat ouders steeds hetzelfde verhaal moeten vertellen en continuïteit van zorg mogelijk te maken is het communicatiedagboek ontwikkeld.

 

Artsenvisite

Van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 – 11.00 uur bespreken de arts-assistent en de verpleegkundige de omstandigheden van uw kind. Hierna komt de arts-assistent bij u en uw kind langs en kunt u vragen stellen. Voor andere specialismen zijn de tijden anders. Vraag de verpleegkundige naar deze tijden.

 

Controle

De controleafspraak bij de kinderarts of artsassistent wordt meestal door de afdelingssecretaresse voor u gemaakt. In sommige gevallen neemt u zelf contact op met de polikliniek Kindergeneeskunde om een afspraak te maken.


Verblijf op de afdeling

De pedagogisch hulpverleners bieden de kinderen ontspanning aan in de vorm van speelgoed, (strip)boeken, spelletjes en dergelijke. Zij bespreken graag de bezigheden die de belangstelling van uw kind hebben voor zover deze, gegeven de situatie mogelijk zijn.

Als het medisch verantwoord is, kan uw kind gebruik maken van de speelkamer, eventueel met bed of rolstoel. Er is een speelkamer voor grote kinderen. De speelkamer voor de grote kinderen is geopend van 08.00 uur tot 18.30 uur en is bestemd voor kinderen die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Uw kind mag naast één volwassene (ouder/grootouder) nog één ander persoon (zoals broer, zus) meenemen om in de speelkamer te spelen. Er mag natuurlijk altijd een spelletje of iets anders gehaald worden om op de kamer te spelen.

Het is prettig en vertrouwd voor uw kind om een eigen knuffelbeestje of lapje bij zich te hebben. Brengt u dit gerust mee. Wilt u zo vriendelijk zijn het speelgoed en/of knuffels te voorzien van de naam van uw kind?

 

Bezoek

Ouders zijn de hele dag welkom, voor hen gelden geen bezoektijden. Ander bezoek, waaronder broertjes en zusjes, zijn ook de hele dag welkom tot 20.00 uur. Het is niet de bedoeling dat u met uw kind de afdeling verlaat. Wilt u dit wel, vraag dan toestemming aan de arts.

 

Er mogen maximaal drie personen per kind op bezoek komen. Bij kinderen jonger dan drie jaar kan er bezoek komen mits er één van de ouders bij het kind aanwezig is. Wij vragen het bezoek vriendelijk om op de kamer van het kind te blijven en niet op de gang.

Kinderen die kortgeleden in contact zijn geweest met een kinderziekte mogen niet op de afdeling komen.

Bent u (of een andere bezoeker) ziek? Overlegt u dan eerst met de verpleegkundige of bezoek mogelijk is, om eventuele besmetting te voorkomen. Dit geldt bijvoorbeeld bij koorts, verkoudheid, diarree, koortslip.

 

Weer thuis

Als uw kind weer thuis is, zal het niet meteen de oude zijn en zal het eventueel moeten herstellen van de lichamelijk ingreep. Maar daarnaast moet uw kind (afhankelijk van de leeftijd)  alle doorstane emoties verwerken.

Dit kan zich uiten in:

 • veel aandacht vragen
 • bedplassen
 • prikkelbaarheid, snel in paniek raken
 • rusteloosheid, akelig dromen
 • huilerig zijn
 • agressief of teruggetrokken gedrag

Dit kunnen tijdelijke reacties zijn. Hierdoor vraagt uw kind veel meer van uw geduld en aandacht. Geef gerust wat extra aandacht aan uw kind en wees niet bang voor verwennen. Uw kind heeft u hard nodig om samen met u de mogelijk minder prettige ervaring van de afgelopen tijd te verwerken en zich weer opnieuw aan te passen. Als uw kind weer het vertrouwen heeft dat er niet elke moment iets naars kan gebeuren, lossen de problemen zich meestal vanzelf op. Blijft uw kind toch problemen houden, dan kunt uw altijd contact opnemen met de pedagogisch hulpverlener van de afdeling of met de Stichting Kind en Ziekenhuis.

 

Boeken

Wij wijzen u graag nog op leuke boekjes die kunnen helpen bij de verwerking van de ziekenhuisopname. Ze zijn in de boekhandel te koop of bij de bibliotheek te leen.

 • Nijntje naar het ziekenhuis, Dick Bruna
 • Jaap Aap in het ziekenhuis, Margreet van Bergen
 • Voor het eerst naar het ziekenhuis, Cartwright, van Reemst
 • Dribbels bezoek aan het ziekenhuis, Eric Hill
 • In het ziekenhuis, Betty Sluyzer/ Sandra Klaassen
 • De operatie van kleine olifant, José Boone
 • Een bed op wieltjes, Vivian den Hollander
 • Ik maak je weer beter, zei Beer, Janosch
 • Karel in het ziekenhuis, Liesbeth Slegers
 • serie De Ziekenhuisboeg, Christine Kliphuis; o.a.;
  -            Het been van Heleen (beenbreuk)
  -             De darm van Harm (blinde darmontsteking)

 


Een afspraak maken

Als uw kind is opgenomen en u wilt een uitgebreid gesprek met de arts-assistent, dan kunt u een afspraak maken via de verpleegkundige.

 

Openingstijden

 24 uur per dag


Telefoonnummers

(073) 553 25 27


Locatie

's-Hertogenbosch

Henri Dunantstraat 1

5223 GZ  's-Hertogenbosch

 

Let op! Als uw navigatiesysteem ons adres niet kent, geeft u in: Vlijmenseweg 10, 5223 GW 's-Hertogenbosch.Patiëntenfolders

Zoeken

Print