Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Afspraak maken

U kunt niet zelf rechtstreeks een afspraak maken bij het Slaap Waak Centrum. Op deze pagina vindt u daarom praktische informatie over de werkwijze van het Slaap Waak Centrum.

U kunt deze informatie ook terug lezen in de algemene folder van het Slaap Waak Centrum.

 

Verwijzing door huisarts

Bij slaapklachten gaat u altijd eerst naar uw eigen huisarts. Om meer zicht te krijgen op uw klachten kunt u het ‘schema van slaapklachten’ invullen. U kunt dit schema ook gebruiken tijdens uw afspraak met de huisarts.
Uw huisarts kan u rechtstreeks verwijzen naar het Slaap Waak Centrum door u aan te melden via het Zorgdomein. Nadat uw huisarts u heeft aangemeld krijgt u een link per e-mail waarmee u een vragenlijst kan invullen en versturen.

 

Klachten Niet Soms Regelmatig Vaak Altijd
Snurken

’s Nachts korte tijd stoppen met ademhalen                      

Moeite met inslapen
Moeite met doorslapen, vaak wakker worden
Moe wakker worden
Niet wakker kunnen worden
Overdag gemakkelijk in slaap vallen
Moeilijk kunnen concentreren/onthouden
Makkelijk geïrriteerd raken
Algemene vermoeidheid
Rusteloze benen

Dit schema en andere algemene informatie kunt u makkelijk printen van de folder 'Slaap Waak Centrum SWC-001'.

 

Invullen van vragenlijsten

Uw huisarts geeft in de verwijzing al globaal aan met wat voor klachten u wordt doorverwezen. Voordat u naar de eerste afspraak komt vragen we u om online vragenlijsten in te vullen. Soms vragen wij u ook om een slaapdagboek bij te houden. Deskundigen beoordelen deze informatie, daarna krijgt u een intakegesprek bij één van de specialisten. 

 

Intakegesprek bij één van de specialisten

Uw eerste afspraak heeft u met één van de specialisten uit het multidisciplinair team. Met welke specialist u een afspraak heeft is afhankelijk van uw klachten. Deze specialisten zijn onderdeel van verschillende poliklinieken en afdelingen binnen het Jeroen Bosch ziekenhuis. De intake, onderzoeken, uitslagen en behandelingen kunnen daardoor plaatsvinden op de volgende poliklinieken, afdelingen van het Slaap Waak Centrum:
• polikliniek Longgeneeskunde;
• polikliniek Neurologie;
• polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO);
• functieafdeling Longgeneeskunde;
• Klinische Neurofysiologie;
• medische psychologie.

 

Vervolg onderzoek

De specialist beoordeelt op basis van de vragenlijsten en het intakegesprek of vervolgonderzoek nodig is. Op de pagina onderzoeken vindt u informatie over de meest voorkomende onderzoeken.
Na het vervolgonderzoek bespreken de zorgverleners van het multidisciplinair team u in het wekelijks overleg. Na dit overleg komt u terug bij de specialist om de uitslag van uw onderzoeken en een eventueel behandelplan te bespreken. Het kan voorkomen dat de specialist die u de uitslag geeft, een andere arts is dan degene waar u de intake heeft gehad. Dit komt omdat wij werken met een multidisciplinaire aanpak
en we willen voorkomen dat u onnodig naar het ziekenhuis moet komen.

 


Patiëntenfolders

Zoeken

Print