Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Wachttijden


Kies onderstaand het specialisme waarvan u de toegangstijden en wachttijden wilt bekijken. 

 

 

Op onze pagina’s met informatie over de wachttijden per specialisme vindt u:

 

Wachttijden polikliniek

Hiermee bedoelen we het aantal dagen tussen de verwijzing door de huisarts en uw afspraak op de polikliniek in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Hierbij tellen alle dagen mee; ook weekend- en feestdagen.

 

De wachttijd die wij op de website geven, is de kortste wachttijd van het specialisme. Hierbij houden we ons aan een landelijke afspraak om te kijken naar de 3e vrije plaats in het afsprakensysteem.

 

Graag wijzen wij u erop dat de metingen momentopnames zijn (er wordt in principe 1 keer per week gemeten). Ook kan de wachttijd toch anders zijn door spoed, een bepaalde zorgvraag, voorkeur voor bepaalde specialist, zelf willen wachten, enz.

 

Wachttijden behandeling

Als u bij een specialist op de polikliniek komt, kan deze met u bespreken dat er verder onderzoek of een behandeling nodig is. Of een huisarts kan u voor onderzoek of behandeling naar een polikliniek verwijzen waar u al bekend bent. Met ‘wachttijd behandeling’ bedoelen wij dan het aantal dagen dat u moet wachten op een bepaalde behandeling of onderzoek. Hierbij tellen alle dagen mee; ook weekend- en feestdagen.

 

Vindt u de wachttijd te lang?

Als u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen. Of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben met elkaar een maximaal aanvaardbare wachttijd afgesproken (de Treeknorm). Voor een afspraak op de polikliniek en diagnostiek is dit vier weken. Voor behandeling is de maximale aanvaardbare wachttijd zeven weken.  

 

 


Zoeken

Print