Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Persbericht

Archief

Mammapoli Jeroen Bosch Ziekenhuis groeit uit tot Breast Clinic Brabant


Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch start met een nieuwe poli mastopathie. Deze poli is bedoeld voor vrouwen met pijn in de borsten zonder dat sprake is van een kwaadaardige aandoening. Samen met de reeds bestaande mammapoli maakt de mastopathiepoli deel uit van de nieuwe borstkliniek van het ziekenhuis, die de naam Breast Clinic Brabant heeft gekregen. De Breast Clinic wordt op 15 juli feestelijk geopend, door mevrouw Corry Kagie, bestuurslid van de mastopathievereniging Nederland.

 

Breast Clinic Brabant

Duizenden patiënten per jaar bezoeken de mammapoli van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Hun aantal is de afgelopen jaren verviervoudigd. Deels komt dit doordat de behandelmogelijkheden zijn toegenomen, waardoor behandelingen langer duren en meer controlemomenten vragen. Deels komt dit doordat er meer borstkanker gevonden wordt, omdat mensen bij wie borstkanker in de familie zit, systematischer worden onderzocht. Om de kwaliteit van de patiëntenzorg te verbeteren en de beschikbare middelen optimaal te gebruiken is de Breast Clinic Brabant opgericht. Hierin werken vrijwel alle disciplines binnen het ziekenhuis samen om zo goed mogelijke zorg te verlenen aan vrouwen met borstklachten.   

 

Multidisciplinair

Uit een evaluatie van de mammapoli die in oktober 2006 van start is gegaan, bleek dat de organisatie van het vervolgtraject beter kan. Vrouwen worden in de polikliniek optimaal opgevangen en ervaren de begeleiding daarná soms als minimaal. Eén van de doelen van de Breast Clinic Brabant is om de patiënten gedurende het gehele behandeltraject goed te begeleiden. Een ander belangrijk element vormt de multidisciplinaire samenwerking/begeleiding. Wekelijks worden alle nieuwe patiënten die zich op de poli melden, besproken in een team waar alle behandelaars aan deelnemen: onder andere internisten, chirurgen, radiologen, pathologen en radiotherapeuten.   

 

Mastopathie

Soms hebben vrouwen last van pijn in hun borsten, zonder dat sprake is van borstkanker. Ze hebben bijvoorbeeld last van pijnlijke knobbels die ontstaan onder invloed van hormonen op het borstklierweefsel. Op de mastopathiepoli kunnen vrouwen uitleg en begeleiding krijgen bij het omgaan met deze klachten. Ook kan bekeken worden of medicatie de klachten zou kunnen verhelpen. In het uiterste geval kan amputatie van de borsten plus reconstructie worden overwogen. Onder meer op basis van een enquête onder 500 huisartsen in de regio wordt het aantal nieuwe mastopathiepatiënten op ca. 300 per jaar geschat. De nieuwe poli start vanaf 15 juli, elke tweede vrijdagmiddag van de maand.  

 

Vandaag bellen, morgen terecht

Vrouwen die een vermoeden op borstkanker hebben, willen graag zo snel mogelijk geholpen worden. Om die reden garandeert de Breast Clinic Brabant, dat patiënten die zich met deze klacht bij het ziekenhuis melden, binnen drie dagen terecht kunnen. Daartoe is op beide locaties in Den Bosch een speciaal telefoonnummer ingesteld.  

 

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een groot ziekenhuis op meerdere locaties in de regio ’s-Hertogenbosch en de Bommelerwaard. Sinds 1274 kent de regio een gastvrij ziekenhuis waar persoonlijke aandacht voor de patiënt, kwaliteit en innovatie belangrijk zijn. Met ruim 240 medisch specialisten verdeeld over 29 specialismen is het Jeroen Bosch Ziekenhuis een topklinisch centrum voor acute en specialistische zorg. Als opleidingsziekenhuis levert het een belangrijke bijdrage aan de opleiding van artsen en verpleegkundigen in Nederland. Speerpunten in de zorg zijn onder andere Oncologie, Minimaal invasieve chirurgie, Moleculaire Diagnostiek en Interventiecardiologie.Noot voor de redactie.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Celia Noordegraaf, clustermanager Marketing & Communicatie, tel: (073) 699 8439,  e-mail:
c.noordegraaf@jbz.nl.

Zoeken

Lees voorLees voor | Print